Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

Slotalinea uit het beleidsstuk: Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

Uit: Verkenning van knelpunten en handelingsperspectieven in beleid en praktijk
Opgesteld door het Planbureau voor de leefomgeving

Project Langer Zelfstandig Wonen van Ouderen
Laatst gewijzigd op 17 juli 2019

Bron: https://themasites.pbl.nl/zelfstandig-thuis-hoge-leeftijd/
(voor de inhoud van het volledige project)

 Eigen verantwoordelijkheid en regie faciliteren

De transitie van het zorgsysteem – van gecentraliseerde zorg en regelgeving naar individuele zorg en lokaal maatwerk – vergt het nodige van ouderen zelf. Niet langer verzorgt de overheid de oude dag; de burger is daarvoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk en moet zelf de regie nemen over de eigen ondersteuning. Wel is het zo dat de overheid hierbij kan faciliteren.

Ouderen zelf zouden, wanneer zij nog wat jonger zijn, moeten overwegen of de huidige woning bij hun toekomstige behoeften past. Verhuizingen naar een passender woning of woonomgeving zijn makkelijker wanneer men 65 jaar oud is dan wanneer met 80 jaar oud is. Maar dit vraagt wel om voldoende en betaalbaar woningaanbod dat aansluit bij de woonvoorkeuren van ouderen. Ook zouden mensen juist op relatief jonge leeftijd meer aandacht aan het sociale netwerk kunnen besteden (Broese van Groenou 2014), vooral omdat met het stijgen van de leeftijd het netwerk in omvang afneemt en de kwetsbaarheid van mensen sterk toeneemt (Hoogendijk 2016).

Huishoudens zouden wel meer dan nu geholpen kunnen worden bij het nadenken over de eigen toekomst . Daarbij moet niet alleen naar de gewenste woning gekeken worden, maar ook naar (de financiering van) het totaalbeeld. En naar de impact van tussentijdse ingrijpende gebeurtenissen, zoals het wegvallen van een partner. De overheid zou met ouder wordende huishoudens kunnen kijken naar de wensen op het gebied van wonen, zorg en inkomen. En met private en maatschappelijke partijen, zoals banken en pensioenfondsen, kan ze kijken naar de mate waarin veel voorkomende kwesties kunnen worden opgelost, door huishoudens meer in staat te stellen flexibel om te gaan met (eventuele) woon-, spaar- en pensioenvermogens. Daarmee is overigens niet meteen gesteld dat bestaande systemen op de schop moeten. Het kan immers vanuit maatschappelijk perspectief wellicht rationeel zijn om de opgebouwde vermogens flexibeler in te kunnen zetten, maar het is helemaal niet zeker dat ouderen daar op zitten te wachten (Schilder 2019).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *