17 VVT-organisaties in Midden- en West-Brabant vinden dat te veel zzp’ers worden ingezet

Circa 7% van de medewerkers in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VVT-instellingen) uit zzp’ers (inclusief gedetacheerden). De verwachting is dat dit percentage, bij ongewijzigd …