ActiZ wil lagere administratieve lasten zorginkoop

De zorgverzekeraars publiceerden onlangs voor de inkoop van thuiszorg, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen op zo’n 20 pakken papier …