Akkoord voor vernieuwde 2-jarige cao VVT voor 470.000 mensen in de zorg

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een geheel vernieuwde cao VVT. Hierin zijn afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt. …