De samenwerking tussen aanbieders van wijkverpleging moet beter: meer herkenbaar en aanspreekbaar

Nivel deed onderzoek onder zo’n ruim 240 verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging, zo’n 50 verwijzende ziekenhuisverpleegkundigen en zo’n 125 praktijkondersteuners in …