Een sterk team leidt tot hogere kwaliteit zorg

In het kwaliteitskader ‘Verpleeghuiszorg’ staat het werken in teams centraal. Sterke teams leiden tot een hoge(re) kwaliteit van zorg. In een sterk team nemen professionals eigenaarschap en …