Energiekosten: Belangrijk bericht voor allen met een laag inkomen

In verband met de hoge energiekosten heeft de regering besloten iedereen met een laag inkomen te compenseren met een bedrag van € 800,00.
Heeft u een bruto inkomen lager of gelijk aan 120% van het minimum inkomen? Dan heeft u er recht op.

Rekenvoorbeeld:  120% van € 1725,00 is € 2070,00 bruto

De gemeente is aangewezen om dit uit te keren maar u moet het wel zelf bij de gemeente aanvragen.
Heeft u hierbij hulp nodig of heeft u eind juni nog niets ontvangen?
Meldt het dan aan mij.

Bas de Bruijn (0252)860080 of mail me bdebruijn@san-san.nl