FNV-leden stemmen in met akkoord cao VVT

87% van de FNV-leden, werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (VVT), heeft ingestemd met de nieuwe cao, waar op 9 maart een onderhandelingsresultaat voor is bereikt. Met ruim …