Is naar buiten gaan een luxe in de zorg?

Buiten zijn is belangrijk, ook mensen in het verpleeghuis wonen. Terwijl uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat één op de tien verpleeghuisbewoners niet meer dan één keer per …