Meer dan 4000 meldingen bij FNV-meldpunt longcovid

FNV wil van de overheid dat een Longcovidfonds nu op korte termijn mogelijk wordt gemaakt voor werkenden in de zorg. In de eerste zes weken na opening van FNV-meldpunt ‘long covid onder …