Nieuw: een vaste eigen bijdrage voor de Wmo

Vanaf 1 januari 2019 zijn de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid spaargeld voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer van belang. Ondersteuning vanuit de Wmo kost dan voor iedereen € 17,50 per vier weken.

Vanaf 1 januari 2019 maakt het niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk en geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing en vervoermiddelen. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vragen, bijvoorbeeld als iemand een minimuminkomen heeft.

Geen stapeling meer
Tot nu toe was de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het gebruik van Wmo-voorzieningen. Hoe hoger het inkomen en het vermogen en hoe meer zorg, hoe hoger de eigen bijdrage. Dit kon oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Naast de eigen bijdrage Wmo betalen veel mensen ook een eigen risico voor zorg uit de zorgverzekering en eigen bijdragen voor medicijnen. Dat kost hen soms honderden euro’s per maand. Daarom heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage Wmo vast te zetten op € 17,50. Ook wil het kabinet het eigen risico niet verder laten stijgen en de eigen bijdrage voor medicijnen beperken.

Voordelen
Voor mensen met een minimuminkomen blijft de eigen bijdrage ook in 2019 bijna gelijk. Zij betalen al in 2018 niet meer dan €17,60 per vier weken. De nieuwe vaste eigen bijdrage in de Wmo heeft vooral voordelen voor mensen met een middeninkomen of een hoog inkomen. Zij kunnen er door de nieuwe maatregel honderden euro’s op vooruitgaan. Een ander voordeel is dat iedereen nu precies weet waar hij of zij aan toe is. U weet al voordat u zorg en ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.

Nieuwe werkwijze
De nieuwe eigen bijdrage geldt vanaf 1 januari 2019 en u krijgt daarover meer informatie van uw gemeente.