Nieuwe tinten grijs

Het NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) vraagt zich af hoe 'grijs' Nederland echt is. Moeten we op zoek naar een nieuwe definitie van ouderdom? In dit artikel vragen de onderzoekers van der Gaag en de Beer zich af "als iemand van 65 niet per definitie oud is, wanneer spreek je dan van een vergrijsde bevolking?". Zij stellen ondermeer dat een definitie van 'oud' kan zijn dat iemand (gemiddeld) nog 15 jaar te leven heeft. In dat geval is 71 jaar het 'nieuwe 65'. Een leuk artikel dat het doemdenkerige over vergrijzing nogal nuanceert. Het is HIER te vinden.

Bron: https://seniorenwijzer.webnode.com/