Omvang niet-gecontracteerde wijkverpleging stijgt iets ten opzichte van 2020

In 2019 en 2020 was er een daling in het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging, zowel in aantal patiënten als in kosten. In 2021 stijgt het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging ten …