Onderzoek: in de zorg is structureel te weinig aandacht voor talentontwikkeling

In april 2022 hield GITP een grootschalig onderzoek naar de beleving van werkdruk en werkgeluk onder verpleegkundig personeel in zowel ziekenhuizen als verpleeg- & verzorghuizen en thuiszorg (de …