Onderzoek naar een beter binnenklimaat voor cliënten in de langdurige zorg

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? TNO gaat dit onderzoeken om zo te komen tot een leidraad en programma van eisen …