Folder ” Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis”

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis

Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden hebben zich ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing, voor de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 

Doel
Deze brochures zijn geschreven voor de cliënt en diens naasten en worden aangeboden aan verwijzers, zodat er duidelijke en eenduidige informatie verstrekt kan worden. In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen:

 1. De optie om te verhuizen komt in beeld
 2. De verhuizing komt dichterbij
 3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
 4. U krijgt het indicatiebesluit
 5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
 6. Tijd voor de verhuizing
 7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten.

LET OP: vanwege de coronacrisis kan het zijn dat de informatie over bezoek en verhuizen tijdelijk niet actueel is. Om verwarring te voorkomen, is er een waarschuwing toegevoegd aan de brochure. De meest actuele informatie is op te vragen bij het verpleeghuis naar keuze. Wanneer de coronacrisis geen invloed meer heeft op het verhuisproces, zullen de brochures herzien worden. 

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis in Amstelland en Meerlanden

Krimbus

Beste Krimbus-gebruikers.

Nu ook premier Rutte de richtlijnen tot versoepeling heeft ingevoerd vinden wij van de Krimbus dat ook wij soepeler kunnen zijn met ons vervoer.

Wij hebben enige tijd gereden met slechts 1 passagier. Dat willen we nu verruimen tot ons gebruikelijk aantal van maximaal 8 personen.

Wel hebben we enige restricties:

 • U mag alleen mee als u geen ziekteverschijnselen heeft.
 • U moet in de bus een mondkapje dragen.
 • Dat mondkapje mag u slechts 1 dag dragen.
 • Als u zelf geen mondkapje heeft kunt u bij de chauffeur een mondkapje kopen voor 50 eurocent. Deze is dus ook maar voor gebruik op 1 dag. Voor het gebruikte mondkapje is een afvalbakje in de bus aanwezig.

Voorlopig blijft het zo, dat u de bus 1 dag van tevoren moet bestellen. Dus, gedurende de beperkingen, niet meer op de dag zelf bij de chauffeur. Zo bewijzen wij allen elkaar een dienst. En hopen elkaar gezond te houden.

We hopen U allen weer spoedig te mogen vervoeren.

Namens alle chauffeurs:
De coördinatoren Guus & Henk

Livestream met schrijfster Katja Kreukels

Kijk en luister via een livestream naar de boekenlezing met schrijfster Katja Kreukels vanuit de Bibliotheek Hoofddorp-Floriande.

Over Katja Kreukels
Journaliste en cultuursocioloog  Katja Kreukels (1974) uit Amsterdam schrijft voor tijdschriften en kranten als Het Parool en nrc.next. Op haar 18e kwam ze erachter dat haar vader ooit priester was geweest. In ‘Mijn vader was priester’ gaat Katja Kreukels op zoek naar het verleden van haar vader. Ze reist terug naar de tijd toen 95 procent van de Limburgse bevolking katholiek was en vertelt het verhaal van de oudste zoon die in het klooster treedt om de familie-eer hoog te houden. Een wereld van rozenhoedjes, priesterspeelgoed, heiligen-verering en wonderen. Een bevoogdende wereld die langzaam afbrokkelt.

 Bekijk de livestream
Tijdens deze livestream zal Katja vertellen over de totstandkoming van haar boek en leest ze voor uit eigen werk. Ook is er ruimte voor vragen, live via de chat.

De livestream is gratis te bekijken op 19 juni om 20:00 via ons YouTubekanaal: https://www.youtube.com/channel/UCaCNzVexOarQuf3yztfzBfA

Ouderenzorg vraagt om omdenken

De kwaliteit en de kwantiteit van de ouderenzorg zijn geregeld in het nieuws: kwaliteitsproblemen, wachtlijsten, personeelstekorten, te weinig geld. De vergrijzing doet geleidelijk haar werk. Het vraagstuk van de ouderenzorg wordt ook alleen maar groter. Hoe moet het verder? We willen immers voldoende zorg en goede zorg. Kan dat? Zeker, maar we moeten, vind ikzelf, wel anders gaan denken om de kansen te zien.

Klik HIER om te lezen wat dit omdenken betekent.