Specialisten ouderengeneeskunde staan niet achter nieuwe cao VVT

De meerderheid van de LAD-leden heeft niet ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao voor de VVT. Reden is dat “een aantal belangrijke wensen van specialisten ouderengeneeskunde …