Uw mening over “Warmtevisie Gemeente Haarlemmermeer”

In aanloop naar de formele terinzagelegging van de warmtevisie is de Gemeente deze week gestart met de communicatie over anders verwarmen van woningen en bedrijfspanden in Haarlemmermeer. De gemeente wil weten wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden in het verwarmen zonder aardgas. Als veel mensen in een bepaalde buurt of wijk aan de slag willen met warmte-initiatieven, kan dit bijvoorbeeld nog worden meegenomen in de planning van de warmtevisie.

Er staat sinds gisteren een digitale vragenlijst live waar alle inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer op kunnen reageren. De promotie rondom deze oproep loopt via onze gemeentelijke kanalen (InfoMeer, Facebook Instagram, LinkedIn) en wordt gedeeld in alle bij ons bekende community groepen zoals ‘jij bent … als..’

Dit is het artikel:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/denk-mee-over-anders-verwarmen.
En dit is de vragenlijst:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie/anders-verwarmen-uw-mening-telt.

Via het mailadres: energie@haarlemmermeer.nl  ontvangt u als inwoner een papieren versie.

Warmtevisie

In mei 2021 staat de formele terinzagelegging van het concept van de warmtevisie gepland. Een terinzagelegging houdt in dat iedereen de gelegenheid krijgt om de warmtevisie te lezen en erop te reageren. Wij informeren u rechtstreeks wanneer dit begint en op welke wijze u kunt reageren. Wij hebben de input die wij bij u hebben opgehaald tijdens de bijeenkomst op 16 december 2020 verwerkt in de warmtevisie.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Energietransitie | Afdeling RED
Gemeente Haarlemmermeer

Met vriendelijke groet,
Jonette van Ingen Schenau
Ondersteuner
Cluster Gebieds- en Relatiemanagement

Tel (023) 567 6712
Mob 06 349 43 898

Raadhuisplein 1
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl

Werkdagen: ma, di, do, vr.