Vergoeding eigen bijdrage WMO voor 2019

Vergoeding eigen bijdrage WMO wet maatschappelijke ondersteuning
WLZ wet langdurige zorg.

WMO eigen bijdrage rekening Centraal Administratie Kantoor per 01012019
bedraagt deze € 17.50 per periode van 4 weken onafhankelijk wat je inkomen en je vermogen is.
De rekeningen van het CAK kan u indienen bij uw zorgverzekeraar, wel eerst navragen of uw verzekeraar dezen ook vergoed.
Als u verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid met de gemeente polis AV Top dan krijgt
U max. € 370 per jaar terug na indienen van de CAK rekeningen.
Heeft u Zorg en Zekerheid polis AV Plus/Totaal dan ook.
WLZ eigen bijdrage wordt bij deze verzekering ook vergoed max. €370 per jaar.

Wat valt onder eigen bijdrage:
a. huishoudelijke verzorging
b. persoonlijke verzorging
c. daagbesteding
d. woningaanpassing
e. thuiszorg welzijnsvoorzieningen en hulpmiddelen

De maximale vergoeding van alle eigen bijdrage is € 370 per jaar
Bij andere verzekeringsmaatschappijen misschien andere of geen vergoedingen.
Bovenstaand heb ik uit de polisvoorwaarden gehaald u kunt mij niet verantwoordelijk maken als de verzekering met andere cijfers komt, maar bij een conflict wil ik gaarne u bijstaan.

Vraag het uw verzekering en of kijk in uw polisvoorwaarden.

Als u er niet uit komt kan u mij contacten Bas de Bruijn
Tel. (0252)860080 062183507 email bdebruijn@san-san.nl