Zorg moet samenwerking formele en informele zorg fundamenteel anders inrichten

Zorgverleners moeten meer samenwerken met mantelzorgers, andere naasten en vrijwilligers, zo stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in de nota ‘Anders leven en zorgen’. Voor …