Uw mening over “Warmtevisie Gemeente Haarlemmermeer”

In aanloop naar de formele terinzagelegging van de warmtevisie is de Gemeente deze week gestart met de communicatie over anders verwarmen van woningen en bedrijfspanden in Haarlemmermeer. De gemeente wil weten wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden in het verwarmen zonder aardgas. Als veel mensen in een bepaalde buurt of wijk aan de slag willen met warmte-initiatieven, kan dit bijvoorbeeld nog worden meegenomen in de planning van de warmtevisie.

Er staat sinds gisteren een digitale vragenlijst live waar alle inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer op kunnen reageren. De promotie rondom deze oproep loopt via onze gemeentelijke kanalen (InfoMeer, Facebook Instagram, LinkedIn) en wordt gedeeld in alle bij ons bekende community groepen zoals ‘jij bent … als..’

Dit is het artikel:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/denk-mee-over-anders-verwarmen.
En dit is de vragenlijst:
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuwe-energie/anders-verwarmen-uw-mening-telt.

Via het mailadres: energie@haarlemmermeer.nl  ontvangt u als inwoner een papieren versie.

Warmtevisie

In mei 2021 staat de formele terinzagelegging van het concept van de warmtevisie gepland. Een terinzagelegging houdt in dat iedereen de gelegenheid krijgt om de warmtevisie te lezen en erop te reageren. Wij informeren u rechtstreeks wanneer dit begint en op welke wijze u kunt reageren. Wij hebben de input die wij bij u hebben opgehaald tijdens de bijeenkomst op 16 december 2020 verwerkt in de warmtevisie.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Energietransitie | Afdeling RED
Gemeente Haarlemmermeer

Met vriendelijke groet,
Jonette van Ingen Schenau
Ondersteuner
Cluster Gebieds- en Relatiemanagement

Tel (023) 567 6712
Mob 06 349 43 898

Raadhuisplein 1
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
www.haarlemmermeer.nl

Werkdagen: ma, di, do, vr.

Maand Senioren en Veiligheid 1 april van start (persbericht 29-03-2021)

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Ambassadeur

Minister Grapperhaus maakte in september bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur is van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”. Deze campagne wordt in april herhaald.

Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden om gezamenlijk gedurende twee jaar te werken aan de weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Flyer online veilig internetten (wordt bij het komende Nieuwsblad van april bijgevoegd)
of via de website van de Rijksoverheid: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/documenten/brochures/2021/04/01/flyer-online-veiligheid

Vrijwilligersbrochure Senioren en veiligheid (uitgebreide brochure)

Alle informatie omtrent dit onderwerp is te vinden op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 

Mededeling

Aangezien ik twee vaccinaties heb gekregen, ben ik, volgens de geleerden, veilig tegen covid 19 en kan ik vrijwel zeker niemand aansteken.
Vanaf nu kan men mij weer bellen en/of mailen als er problemen zijn op het gebied van de WMO CAK zorgverzekeraars enz.
Op verzoek kom ik ook weer bij u thuis.

Bas de Bruijn
Consulent WMO/Sociaal Domein
(0252)860080 bdebruijn@san-san.nl

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?

(Gelezen in de Nieuwsbrief van de Rabobank: IkWoonLeefZorg van februari 2021)
Huurt u een huis met een hoge huur van een woningcorporatie? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u dit jaar misschien huurverlaging krijgen. De meeste huurders die hier recht op hebben, krijgen de verlaging automatisch. Soms moet u er zelf om vragen.
De huurverlaging is eenmalig en bedoeld voor huurders die een hogere huur betalen dan bij hun inkomen past. Geldt de huurverlaging ook voor u? Dat ligt aan de hoogte van de huur die u betaalt en aan uw inkomen. Daarbij maakt het ook uit of u alleen woont of met een partner en of één van u beiden AOW krijgt. De huurgrenzen en inkomensgrenzen vindt u in de tabel hieronder.
Samenstelling huishouden inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon €23.725,- €633,25
1 persoon met AOW €23.650,- €633,25
2 personen €32.200,- €633,25
2 personen (1 of meer met AOW) €32.075,- €633,25
3 of meer personen €32.200,- €678,66
3 of meer personen (1 of meer met AOW) €32.075,- €678,66

Wat moet ik doen om huurverlaging te krijgen?

In de meeste gevallen hoeft u niets te doen. Uw woningcorporatie vraagt aan de Belastingdienst of uw inkomen in 2019 onder de grens in de tabel lag. De Belastingdienst geeft aan de corporatie door of dat wel of niet het geval was. De Belastingdienst geeft dus niet uw exacte inkomen door.

Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt de corporatie u uiterlijk op 1 april 2021 een brief met een voorstel voor huurverlaging. De corporatie moet de huur verlagen tot onder de grens die in de tabel staat. Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverlaging of heeft u op 1 april nog geen brief gehad? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Zelf aanvragen

Ligt uw inkomen onder de grens in de tabel, maar weet de Belastingdienst dat niet? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen na 2019 is gedaald? Of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd? Dan krijgt u de huurverlaging niet automatisch en moet u zelf in actie komen. U kunt de huurverlaging dan aanvragen bij uw woningcorporatie. U moet dan wel al zes maanden of langer het lagere inkomen hebben gehad.

Bij uw vraag om huurverlaging moet u een bewijs van uw inkomen meesturen. Ook moet u een ondertekende verklaring meesturen, waarin is aangegeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat. Op de website van de Woonbond kunt u een voorbeeldbrief vinden.

Huurtoeslag

Als uw huur wordt verlaagd, kan de hoogte van uw huurtoeslag naar beneden gaan. De huur gaat altijd meer omlaag dan de huurtoeslag. U houdt dus altijd een voordeel.

Meer weten?

Meer informatie over huurverlaging vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Wilt u de hele Nieuwsbrief lezen? Klik dan op onderstaande link: