Ontstaan en doelstelling

Seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid is op 10 december 2015
als nieuwe vereniging opgericht met als belangrijkste doel
contacten van senioren onderling te bevorderen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2016
werd unaniem besloten om als zelfstandige seniorenvereniging
verder te gaan. Met deze constructie komen alle gelden
ten goede aan de mensen die lid zijn en vindt er geen afdracht
plaats naar een landelijke organisatie.

Ons motto is dan ook: Voor, door en samen .

Voor: organiseren wij leuke activiteiten waar iedereen aan mee kan doen
Door: wij vragen u mee te denken om activiteiten uit te breiden en deel te nemen
Samen: om deze activiteiten concreet en uitvoerbaar te maken voor deelname

Verder:

  • wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64774104
  • het IBAN nummer van de vereniging is: NL07 RABO 0307984532
  • inmiddels hebben wij meer dan 1100 leden mogen inschrijven.