Lidmaatschap


Het lidmaatschap voor 2017 bedraagt €25,00 per persoon  en €15,00 voor de partner op hetzelfde adres. Tijdens de Algemene ledenvergadering wordt de contributie vastgesteld.

Middels automatische incasso wordt in de maand mei de contributie geïnd door de penningmeester.

Voor dit bedrag ontvangt u 5 x per jaar het Nieuwsblad met o.a.

Deelname aan veel activiteiten is gratis of tegen een kleine vergoeding. Consumpties zijn voor eigen rekening. Ook zijn er een aantal activiteiten waar de leden korting krijgen zoals bij uitstapjes en dagtochten, gezamenlijke maaltijd en bij het bijwonen van een voorstelling van toneelvereniging “de Korenbloem”.

Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid dan krijgt u korting op de premie. Deze korting wordt jaarlijks bekendgemaakt.