Beperken van functieverlies bij acuut opgenomen ouderen tijdens en na opname

Voor kwetsbare ouderen is een ziekhuisopname soms net een duwtje in de verkeerde richting. Zij herstellen moeizaam en kunnen hun dagelijkse bezigheden na thuiskomst, zoals koken of douchen, lastig …