Category Archives: Nieuwsberichten

Maand Senioren en Veiligheid 1 april van start (persbericht 29-03-2021)

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Ambassadeur

Minister Grapperhaus maakte in september bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur is van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”. Deze campagne wordt in april herhaald.

Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, SeniorWeb en de Koepel Gepensioneerden om gezamenlijk gedurende twee jaar te werken aan de weerbaarheid van senioren tegen criminaliteit.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete tips mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Flyer online veilig internetten (wordt bij het komende Nieuwsblad van april bijgevoegd)
of via de website van de Rijksoverheid: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/documenten/brochures/2021/04/01/flyer-online-veiligheid

Vrijwilligersbrochure Senioren en veiligheid (uitgebreide brochure)

Alle informatie omtrent dit onderwerp is te vinden op: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 

Mededeling

Aangezien ik twee vaccinaties heb gekregen, ben ik, volgens de geleerden, veilig tegen covid 19 en kan ik vrijwel zeker niemand aansteken.
Vanaf nu kan men mij weer bellen en/of mailen als er problemen zijn op het gebied van de WMO CAK zorgverzekeraars enz.
Op verzoek kom ik ook weer bij u thuis.

Bas de Bruijn
Consulent WMO/Sociaal Domein
(0252)860080 bdebruijn@san-san.nl

Geen Nieuwsblad SHZ eind oktober

Beste leden,

Gezien de sterk verminderde activiteiten van de SHZ als gevolg van corona is er momenteel te weinig kopij om er een blad mee te vullen.
Er is derhalve besloten om de uitgave van deze maand te laten vervallen.
Volgende uitgave zal dan gaan plaatsvinden eind november.
Te zijner tijd wordt U daarover weer bericht.

We hopen U allen dan weer in goede gezondheid te treffen, en hopelijk kunnen deactiviteiten ook weer meer hervat gaan worden.

Allen hartelijke groet, en tot kijk.

Caspar Visser

Oogcafé Haarlemmermeer

Het oogcafé is een ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening om ervaringen uit te wisselen.
Het eerste Oogcafé Haarlemmermeer is op woensdag 18 september. Vanaf 15:00 uur staan koffie en thee voor u klaar. Er is een officiële, feestelijke opening.

Het Oogcafé Haarlemmermeer is bedoeld voor iedereen met een visuele beperking of oogaandoening die:

 • hier zelf of in zijn/haar omgeving mee te maken heeft;
  • daar graag eens over wil praten;
  • meer informatie wil over (digitale) hulpmiddelen;
  • meer wil weten over revalidatie of andere mogelijkheden;
  • ervaringen wil uitwisselen over de visuele beperking;
  • informatie zoekt over de medische achtergrond van een oogaandoening.

Bereikbaarheid en tijd
Het Oogcafé Haarlemmermeer wordt gehouden bij:
Duykercafé, het Cultuurgebouw, Raadhuisplein 5, in Hoofddorp.

Iedere derde woensdag van de maand is er weer een oogcafé dat regelmatig in het teken staat van een bepaald thema.
U bent welkom vanaf 15:00 uur en wij ronden af om 17:00 uur.

Informatie en aanmelden
Hebt u vragen of wilt u meer weten over het nieuwe oogcafé?
Mail naar noordholland@oogvereniging.nl

Iedereen is van harte welkom!

Kernteam Noord Holland