Category Archives: Nieuwsberichten

Geen Nieuwsblad SHZ eind oktober

Beste leden,

Gezien de sterk verminderde activiteiten van de SHZ als gevolg van corona is er momenteel te weinig kopij om er een blad mee te vullen.
Er is derhalve besloten om de uitgave van deze maand te laten vervallen.
Volgende uitgave zal dan gaan plaatsvinden eind november.
Te zijner tijd wordt U daarover weer bericht.

We hopen U allen dan weer in goede gezondheid te treffen, en hopelijk kunnen deactiviteiten ook weer meer hervat gaan worden.

Allen hartelijke groet, en tot kijk.

Caspar Visser

Oogcafé Haarlemmermeer

Het oogcafé is een ontmoetingsplek voor mensen met een oogaandoening om ervaringen uit te wisselen.
Het eerste Oogcafé Haarlemmermeer is op woensdag 18 september. Vanaf 15:00 uur staan koffie en thee voor u klaar. Er is een officiële, feestelijke opening.

Het Oogcafé Haarlemmermeer is bedoeld voor iedereen met een visuele beperking of oogaandoening die:

 • hier zelf of in zijn/haar omgeving mee te maken heeft;
  • daar graag eens over wil praten;
  • meer informatie wil over (digitale) hulpmiddelen;
  • meer wil weten over revalidatie of andere mogelijkheden;
  • ervaringen wil uitwisselen over de visuele beperking;
  • informatie zoekt over de medische achtergrond van een oogaandoening.

Bereikbaarheid en tijd
Het Oogcafé Haarlemmermeer wordt gehouden bij:
Duykercafé, het Cultuurgebouw, Raadhuisplein 5, in Hoofddorp.

Iedere derde woensdag van de maand is er weer een oogcafé dat regelmatig in het teken staat van een bepaald thema.
U bent welkom vanaf 15:00 uur en wij ronden af om 17:00 uur.

Informatie en aanmelden
Hebt u vragen of wilt u meer weten over het nieuwe oogcafé?
Mail naar noordholland@oogvereniging.nl

Iedereen is van harte welkom!

Kernteam Noord Holland