Cordaan en Amsterdam UMC doen onderzoek naar voorschrijven medicijnen in verpleeghuizen

Samen met Amsterdam UMC voeren wij een kwaliteitsonderzoek uit naar het voorschrijven van medicijnen in het verpleeghuis. De arts legt aanvullende gegevens over de behandeling vast in cliëntdossier …