D-zep: nieuw in zorg aan cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag

Ouderenzorgorganisaties Aafje, Pieter van Foreest en Zorgpartners Midden-Holland werken nauw samen en zijn in transitie naar regionale expertisecentra voor demente mensen met zeer ernstig …