Gebruik Wmo HH-Hulp sterk gestegen, 485000 mensen, vooral bij hogere inkomens

Sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019 is het aantal mensen dat gebruikmaakt van Hulp bij het huishouden in de hogere inkomensklasse (bruto meer dan 40 duizend euro) ongeveer …