Iets meer draagvlak voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging; nog vaak ongekend

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging, vastgesteld in 2018, beschrijft wat goede wijkverpleging is en wat de samenleving van de wijkverpleging mag verwachten. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat het …