In 2022 werd 3 procent meer palliatieve sedatie thuis verstrekt

Het aantal patiënten dat in de thuissituatie palliatieve sedatie ontving, is gestegen van 43.000 patiënten in 2021 naar 44.000 patiënten in 2022 (+3 procent). Hun gemiddelde leeftijd was 78 jaar. Op …