Invoering spraakgestuurd rapporteren bij Patyna succes; oplossing wordt opgeschaald

Attendi heeft bij Patyna huiszorg in Friesland het spraakgestuurd rapporteren binnen Thuiszorg Patyna getoetst in 3 teams en voert het nu grootschalig in. In de applicatie PUUR van Ecare konden drie …