KwadrantGroep zet taakherschikking in tegen tekort SO’s

Uit onderzoek van de KwadrantGroep blijkt dat taakherschikking een oplossing biedt voor het (toenemend) tekort aan Specialisten Ouderenzorg (SO). Gekeken is, welke taken en verantwoordelijkheden van …