Kwart van 80-plussers gebruikt meerdere middelen met hoger valrisico

In 2022 gebruikte 23% van 80-plussers, ofwel ruim 169.000 gebruikers, twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen, en 2% zelfs vier of meer. Dit aantal daalt, maar blijft schrikbarend hoog. …