LHV Huisartsen en ouderenzorg ActiZ wijzen zorgakkoord af, V&VN stemt wel in

Op hun ledenvergaderingen hebben zowel ActiZ als de Landelijke Huisartsen Vereniging het Integraal Zorgakkoord afgewezen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering bleek dat de ActiZ-leden blij zijn met …