Medewerkers in VVT beter beschermd tegen terugval in inkomen

De  cao-partijen in de VVT (verzorging, Verpleging, Thuiszorg) hebben, zoals afgesproken in de Cao VVT, een verzekering afgesloten tegen terugval in inkomsten bij arbeidsongeschiktheid of …