Onderzoek naar Emotie Intelligente Zorgrobot

Veel mensen met dementie of een verstandelijke beperking vertonen onbegrepen gedrag, zoals controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. Stress is een belangrijke oorzaak. Cliënten kunnen dit niet …