Patientenfederatie onderzoekt proactieve zorgplanning in het verpleeghuis

Het is belangrijk dat de zorg in het verpleeghuis aansluit bij wat bewoners en naasten willen. Daarbij is het wenselijk dat verpleeghuizen tijdig en regelmatig met de bewoners en hun naasten de …