Project voor herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging door Evean, Omring en Woonzorggroep Samen

Meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging. Voor projecten die hierbij aansluiten, stelde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Subsidieregeling …