Valpreventie

Op vrijdagmiddag 6 maart, na de Algemene Ledenvergadering, geeft Daphne Tervelde een korte presentatie over valpreventie. Zij ondersteunt dit met een filmpje.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De ALV begint om 14.00 uur.