Weer meer werknemers in de zorg, maar aantal uitstromers toegenomen

De hele bedrijfstak zorg en welzijn – inclusief de leidinggevende en ondersteunende functies – telde in het eerste kwartaal van 2023 ruim 1,4 miljoen werknemers. Tussen het eerste en het eerste …