Zorgstudenten uit Indonesië naar Enschede voor werk en opleiding hbo-v

Ook bij de partners van Zorgschakel Enschede, dat zijn De Posten, Liberein, Livio en Manna is het moeilijk om vacatures te vervullen. Diverse oplossingsrichtingen worden onderzocht en in de praktijk …