Category Archives: Zorg

Checklist zelfstandig blijven wonen

Is uw huis geschikt om er gezond en zelfstandig oud te worden? Zijn er genoeg voorzieningen in de wijk? En heeft u er voldoende sociale contacten? Met deze checklist kunt u nagaan of u lang veilig, comfortabel en plezierig thuis kunt blijven wonen.

Bijna iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in het oude, vertrouwde huis. Vaak kan dat ook, misschien met wat aanpassingen en hulp van familie, buren of thuiszorg. Maar voor plezierig oud worden is het ene huis meer geschikt dan het andere. Ook de buurt en uw eigen leefstijl en gezondheid spelen mee. Veel mensen wachten te lang met nadenken over de toekomstige woonwensen, terwijl er juist door hier op tijd mee aan de slag te gaan véél meer kan. Wacht dus niet langer dan nodig! Juist als u er op tijd aan begint is er meer mogelijk dan u wellicht denkt. Met behulp van onderstaande checklist kunt u de belangrijkste punten nalopen. Voldoet uw woning niet aan alle eisen? Misschien kunt u met een aantal kleine aanpassingen uw woning toekomstklaar maken. Kan dat niet, dan is een verhuizing naar een woning die beter bij u past het overwegen waard. Zo kunt u misschien toch zelfstandig blijven wonen ook als u minder mobiel wordt of zorg nodig heeft.

Vraag 1: Kan ik zelf mijn huishouden doen?

Huishoudelijk werk kan als u ouder wordt te zwaar worden. Denk er eens over na bij welke klussen u nu of in de toekomst hulp kunt vragen. Zo kunt u bij de gemeente aankloppen voor huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw boodschappen kunt u laten thuisbezorgen. En als bijvoorbeeld koken een probleem wordt, kunt u uw maaltijden thuis laten bezorgen.

Vraag 2: Is mijn huis veilig?

Een steile trap, losliggende kleedjes en een gladde badkamervloer vergroten de kans op vallen in huis. Veel van deze risico’s zijn te voorkomen door het huis op tijd aan te passen. Zorg onder andere voor stroeve vloeren, goede verlichting, stevige trapleuningen en goede handgrepen.

Vraag 3: Is mijn huis comfortabel?

Lekker blijven wonen in uw eigen huis is alleen fijn als het er warm is, fris ruikt en alles goed werkt. Kranen moeten makkelijk te bedienen zijn, net als gordijnen en zonneschermen.

Vraag 4: Heb ik aanpassingen nodig?

Een toilet vlakbij de slaapkamer is erg fijn. Nog fijner  is het om alle belangrijke ruimten gelijkvloers te hebben. De badkamer moet ruim genoeg zijn, zodat die ook te gebruiken is als u hulp nodig heeft.

Vraag 5: Is mijn huis te groot/te klein?

Het onderhoud en het schoonhouden van een grote eengezinswoning kan op termijn een belasting worden. En wat dacht u van de tuin? Ook daarvan kunt met enkele aanpassingen soms langer genieten. Een te kleine woning kan ook een probleem zijn, bijvoorbeeld omdat u zich er moeilijk in kunt bewegen als u een rollator nodig heeft. In dat geval kan een verbouwing in uw huis kunt blijven wonen.

Vraag 6: Past de buurt nog bij mij en heb ik veel sociale contacten?

Een buurt met veel voorzieningen is heel geschikt voor ouderen. Het is fijn om de huisarts, apotheek en de winkels op loopafstand te hebben. Ook behulpzame buren en/of familie en bekenden die dichtbij wonen, maken dat u lang in een buurt kunt blijven wonen.

Vraag 7: Heb ik lichamelijke klachten?

Lichamelijke klachten kunnen het zelfstandig wonen moeilijker maken. Gaat het (trap)lopen moeilijker of kunt u niet meer lang staan? Of moet u vaak naar het ziekenhuis of naar fysiotherapie bijvoorbeeld? Dan is het goed om te kijken of uw woning daarbij past, ook als de klachten gaan toenemen. Let er ook op of u vervoer heeft naar het ziekenhuis.

Vraag 8: Beweeg ik voldoende?

Actief zijn beschermt tegen achteruitgang. Wie voldoende beweegt en ook de hersenen actief houdt, blijft langer in staat om voor zichzelf te zorgen. Dagelijks een wandelingetje maken is dus een goed idee. Maar u kunt ook kiezen voor speciale beweeggroepen voor ouderen, bijvoorbeeld in het wijkcentrum.

Vraag 9: Samenwonen met anderen?

Misschien woont u al uw hele leven alleen en wilt u nu u ouder wordt liever samenwonen met anderen. Of komt u er op een dag alleen voor te staan en bent u benieuwd naar mogelijkheden om samen te wonen met anderen. Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor gemeenschappelijk wonen: er zijn veel mogelijkheden.

De 50Plus WoonTest

De 50Plus WoonTest is een handig hulpmiddel om in kaart te brengen waar u in de toekomst aan moet denken. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u meer inzicht in en informatie over comfortabel en veilig wonen. Het kost ongeveer 10 minuten om de test in te vullen. Daarna kunt u beter beoordelen of uw woning ook de komende jaren nog bij u past, of dat het verstandig is om nu al in actie te komen.

Woont uw partner in een verpleeghuis?

Als uw partner verhuist naar het verpleeghuis, kan het gunstiger zijn om voortaan een AOW-uitkering voor alleenstaanden te ontvangen. Heeft u daarvoor gekozen en heeft u spijt? Dan kunt u deze keuze nu ook weer terugdraaien.

Een verhuizing naar het verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Uw partner woont voortaan niet meer thuis en u blijft alleen achter. Deze verandering heeft ook financiële gevolgen. Uw kosten gaan omhoog, omdat uw partner een eigen bijdrage moet betalen voor het verblijf in het verpleeghuis. Misschien heeft u zich daarom bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als duurzaam gescheiden. U en uw partner krijgen dan beiden een AOW-uitkering voor alleenstaanden, die een stuk hoger is.

Voordelen en nadelen

Het is lastig om vooraf precies te berekenen of de keuze voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden voordelig is. Een alleenstaanden-AOW lijkt gunstig, omdat u dan beiden meer geld krijgt. Maar omdat u als duurzaam gescheiden geregistreerd staat, verandert ook de eigen bijdrage voor het verpleeghuis. Een gehuwde betaalt altijd de ‘lage eigen bijdrage’, maar als u duurzaam gescheiden leeft, gaat u de ‘hoge eigen bijdrage’ betalen. ‘Laag’ betekent in dit geval dat er rekening wordt gehouden met de kosten van de thuiswonende partner. Uw partner hoeft daarom nooit meer te betalen dan 899,80 euro. De ‘hoge eigen bijdrage’ kan oplopen tot 2.469,20 euro (bedragen 2021). Tegelijkertijd kan de zorgtoeslag dalen en moet u misschien een eigen bijdrage voor de Wmo betalen, terwijl u dat eerst niet hoefde.

Is de omzetting van uw gehuwden-AOW naar een alleenstaanden-AOW voor u nadelig geweest? Dan kunt u aan de SVB doorgeven dat u uw keuze wilt terugdraaien. Vroeger kon dat niet, maar de SVB heeft dit sinds kort veranderd. U mag uw keuze voortaan één keer veranderen. De SVB geeft uw keuze door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat de eigen bijdrage voor het verpleeghuis vaststelt en inhoudt. De eigen bijdrage wordt dan de volgende maand aangepast.

Berekenen

Weet u niet zeker welke keuze voor u het meest gunstig is? U kunt de SVB, het CAK en de Belastingdienst vragen om u hiermee te helpen. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk te doen. Als u de keuze pas later maakt, krijgt u geen geld terug.

Wanneer heb ik recht op huurverlaging?

(Gelezen in de Nieuwsbrief van de Rabobank: IkWoonLeefZorg van februari 2021)
Huurt u een huis met een hoge huur van een woningcorporatie? En heeft u een laag inkomen? Dan kunt u dit jaar misschien huurverlaging krijgen. De meeste huurders die hier recht op hebben, krijgen de verlaging automatisch. Soms moet u er zelf om vragen.
De huurverlaging is eenmalig en bedoeld voor huurders die een hogere huur betalen dan bij hun inkomen past. Geldt de huurverlaging ook voor u? Dat ligt aan de hoogte van de huur die u betaalt en aan uw inkomen. Daarbij maakt het ook uit of u alleen woont of met een partner en of één van u beiden AOW krijgt. De huurgrenzen en inkomensgrenzen vindt u in de tabel hieronder.
Samenstelling huishouden inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon €23.725,- €633,25
1 persoon met AOW €23.650,- €633,25
2 personen €32.200,- €633,25
2 personen (1 of meer met AOW) €32.075,- €633,25
3 of meer personen €32.200,- €678,66
3 of meer personen (1 of meer met AOW) €32.075,- €678,66

Wat moet ik doen om huurverlaging te krijgen?

In de meeste gevallen hoeft u niets te doen. Uw woningcorporatie vraagt aan de Belastingdienst of uw inkomen in 2019 onder de grens in de tabel lag. De Belastingdienst geeft aan de corporatie door of dat wel of niet het geval was. De Belastingdienst geeft dus niet uw exacte inkomen door.

Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt de corporatie u uiterlijk op 1 april 2021 een brief met een voorstel voor huurverlaging. De corporatie moet de huur verlagen tot onder de grens die in de tabel staat. Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverlaging of heeft u op 1 april nog geen brief gehad? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Zelf aanvragen

Ligt uw inkomen onder de grens in de tabel, maar weet de Belastingdienst dat niet? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen na 2019 is gedaald? Of omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd? Dan krijgt u de huurverlaging niet automatisch en moet u zelf in actie komen. U kunt de huurverlaging dan aanvragen bij uw woningcorporatie. U moet dan wel al zes maanden of langer het lagere inkomen hebben gehad.

Bij uw vraag om huurverlaging moet u een bewijs van uw inkomen meesturen. Ook moet u een ondertekende verklaring meesturen, waarin is aangegeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat. Op de website van de Woonbond kunt u een voorbeeldbrief vinden.

Huurtoeslag

Als uw huur wordt verlaagd, kan de hoogte van uw huurtoeslag naar beneden gaan. De huur gaat altijd meer omlaag dan de huurtoeslag. U houdt dus altijd een voordeel.

Meer weten?

Meer informatie over huurverlaging vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Wilt u de hele Nieuwsbrief lezen? Klik dan op onderstaande link:

Folder ” Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis”

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis

Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden hebben zich ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing, voor de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 

Doel
Deze brochures zijn geschreven voor de cliënt en diens naasten en worden aangeboden aan verwijzers, zodat er duidelijke en eenduidige informatie verstrekt kan worden. In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen:

  1. De optie om te verhuizen komt in beeld
  2. De verhuizing komt dichterbij
  3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
  4. U krijgt het indicatiebesluit
  5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
  6. Tijd voor de verhuizing
  7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten.

LET OP: vanwege de coronacrisis kan het zijn dat de informatie over bezoek en verhuizen tijdelijk niet actueel is. Om verwarring te voorkomen, is er een waarschuwing toegevoegd aan de brochure. De meest actuele informatie is op te vragen bij het verpleeghuis naar keuze. Wanneer de coronacrisis geen invloed meer heeft op het verhuisproces, zullen de brochures herzien worden. 

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis in Amstelland en Meerlanden