Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas, nu voor kinderen én volwassenen

betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR); handvatten voor een goede diagnostiek; betere uitkomstmaten van de behandeling en meer maatwerk in de behandeling. deel van de …