Wijkverpleging onvoldoende kennis voor begrijpen glucosewaarden bij zelfmonitoring cliënt

Wijkverpleegkundigen hebben niet altijd voldoende kennis over diabetes om de glucosewaarden van cliënten die zelf monitoren goed in te schatten. “Dat kan leiden tot verschillende interpretaties en …