All posts by Marianne Vermeij

BelBuddy

Onderstaand artikel gelezen in het Witte Weekblad van 28 oktober 2020.

Nieuw-Vennep: BelBuddy zoekt versterking. Het project koppelt vrijwilligers aan (kwetsbare) ouderen en inwoners van gemeente Haarlemmermeer die behoefte hebben aan meer contact.
Wekelijks bel je vanuit huis je BelBuddy voor een gezellig praatje, goed gesprek of een luisterend oor. Ook in het “gewone” leven is ontmoeting alleen niet voldoende voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Ben je of ken je iemand die behoefte heeft aan een BelBuddy? Bel of mail MeerWaarde op 023-5698888 of info@haarlemmermeervoorelkaar.nl

Geen Nieuwsblad SHZ eind oktober

Beste leden,

Gezien de sterk verminderde activiteiten van de SHZ als gevolg van corona is er momenteel te weinig kopij om er een blad mee te vullen.
Er is derhalve besloten om de uitgave van deze maand te laten vervallen.
Volgende uitgave zal dan gaan plaatsvinden eind november.
Te zijner tijd wordt U daarover weer bericht.

We hopen U allen dan weer in goede gezondheid te treffen, en hopelijk kunnen deactiviteiten ook weer meer hervat gaan worden.

Allen hartelijke groet, en tot kijk.

Caspar Visser

Folder ” Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis”

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis

Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden hebben zich ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing, voor de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 

Doel
Deze brochures zijn geschreven voor de cliënt en diens naasten en worden aangeboden aan verwijzers, zodat er duidelijke en eenduidige informatie verstrekt kan worden. In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen:

 1. De optie om te verhuizen komt in beeld
 2. De verhuizing komt dichterbij
 3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
 4. U krijgt het indicatiebesluit
 5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
 6. Tijd voor de verhuizing
 7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten.

LET OP: vanwege de coronacrisis kan het zijn dat de informatie over bezoek en verhuizen tijdelijk niet actueel is. Om verwarring te voorkomen, is er een waarschuwing toegevoegd aan de brochure. De meest actuele informatie is op te vragen bij het verpleeghuis naar keuze. Wanneer de coronacrisis geen invloed meer heeft op het verhuisproces, zullen de brochures herzien worden. 

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis in Amstelland en Meerlanden

Krimbus

Beste Krimbus-gebruikers.

Nu ook premier Rutte de richtlijnen tot versoepeling heeft ingevoerd vinden wij van de Krimbus dat ook wij soepeler kunnen zijn met ons vervoer.

Wij hebben enige tijd gereden met slechts 1 passagier. Dat willen we nu verruimen tot ons gebruikelijk aantal van maximaal 8 personen.

Wel hebben we enige restricties:

 • U mag alleen mee als u geen ziekteverschijnselen heeft.
 • U moet in de bus een mondkapje dragen.
 • Dat mondkapje mag u slechts 1 dag dragen.
 • Als u zelf geen mondkapje heeft kunt u bij de chauffeur een mondkapje kopen voor 50 eurocent. Deze is dus ook maar voor gebruik op 1 dag. Voor het gebruikte mondkapje is een afvalbakje in de bus aanwezig.

Voorlopig blijft het zo, dat u de bus 1 dag van tevoren moet bestellen. Dus, gedurende de beperkingen, niet meer op de dag zelf bij de chauffeur. Zo bewijzen wij allen elkaar een dienst. En hopen elkaar gezond te houden.

We hopen U allen weer spoedig te mogen vervoeren.

Namens alle chauffeurs:
De coördinatoren Guus & Henk